RK Koprivnica NOA 1

Leagues
1. HRLDB sjever
Sezone
2018/19, 2019/20
Početna

Raspored

1. HRLDB sjever
2019/20
GSD Daruvar

1. HRLDB sjever
2019/20
SD "Fran Galović"

Rezultati

1. HRLDB sjever
2019/20
SD Varaždin

1. HRLDB sjever
2019/20
SD Varaždin

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
Sportska dvorana OŠ Ljudevita Modeca

1. HRLDA sjever
2018/19
Sportska dvorana OŠ Ljudevita Modeca

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
Dvorana Evropskih prvaka

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
Dvorana I.OŠ

1. HRLDA sjever
2018/19
Dvorana I.OŠ

1. HRLDB sjever
2018/19
Dvorana Graberje

1. HRLDB sjever
2018/19
Dvorana Graberje

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
DSŠ Garešnica

1. HRLDB sjever
2018/19
DSŠ Garešnica

1. HRLDA sjever
2018/19
ŠSD Vidovec

1. HRLDA sjever
2018/19
ŠSD Vidovec

1. HRLDA sjever
2018/19
GSD Daruvar

1. HRLDA sjever
2018/19
GSD Daruvar

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
Dvorana Evropskih prvaka

1. HRLDB sjever
2018/19
Dvorana Evropskih prvaka

1. HRLDA sjever
2018/19
Dvorana Evropskih prvaka

1. HRLDA sjever
2018/19
Dvorana Evropskih prvaka

1. HRLDB sjever
2018/19
Dvorana II. OŠ

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
Dvorana Graberje

1. HRLDA sjever
2018/19
Dvorana Graberje

1. HRLDB sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"

1. HRLDA sjever
2018/19
SD "Fran Galović"