Daruvar – Bjelovar

Koprivnica – Daruvar

Bjelovar – Koprivnica

Bjelovar 2 – Novska

Bjelovar 2 – Varaždin

Bjelovar 2 – Čakovec 2

Bjelovar 2 – Ivanska

KTC – Bjelovar 1

Bjelovar 2 – KTC

Bjelovar 2 – Daruvar