Daruvar – Nedelišće

Daruvar – Novska

GRK Varaždin 1 – Daruvar 1

GRK Varaždin 2 – Daruvar 2

Daruvar 2 – GRK Varaždin 1

Daruvar 1 – GRK Varaždin 2

Osijek – Lipik

Daruvar – Osijek

Daruvar 2 – Daruvar 1

Multinorm – Daruvar