Koprivnica NOA – Daruvar

Koprivnica 1 – Ivančica 1

Koprivnica 2 – Ivančica 2

Ivančica 2 – Koprivnica 1

Ivančica 1 – Koprivnica 2

Koprivnica NOA – Novska

Bjelovar – Orahovica

Orahovica – Podravka

Podravka – Darda

Darda – Bjelovar