Koka – Moslavina

Moslavina – Zrinski

Đurđevac – Moslavina

Sisak – Koka

Zrinski – Sisak

Sisak – Đurđevac

1234 Virovitica – Sisak

Pitomača – Moslavina

Moslavina – 1234 Virovitica

Sisak – Pitomača