KTC 2 – Nedelišće

KTC 2 – Koprivnica NOA

KTC 2 – Varaždin

KTC – Varaždin

Čakovec – KTC

KTC 2 – Čakovec 2

KTC 2 – Nedelišće

Čakovec 1 – Ilova

Čakovec 2 – KTC

Ilova – Čakovec 2